Startuje II edycja konkursu ReFarmatorzy, który ma wyróżnić najbardziej zaangażowanych farmaceutów, przeprowadzających szczepienia przeciw grypie i promujących rozwój usług farmaceutycznych. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie liderów wśród farmaceutów, którzy w swojej pracy angażowali się w rozwój polskiego sektora farmaceutycznego i zaszczepili największą liczbę osób przeciwko grypie. Eksperci zwrócą również uwagę na farmaceutów realizujących inicjatywy promujące usługę przeglądów lekowych i interwencji farmaceutycznej, a także tych, którzy promują rozwój usług farmacji klinicznej.

Udział farmaceutów w konkursie ma charakter wyłącznie indywidualny. 

Tytuły przyznawane w sezonie 2022/2023:

  • Lider szczepień przeciw grypie– dla farmaceuty, który do dnia ogłoszenia Konkursu zrealizował najwięcej szczepień przeciw grypie w aptece
  • Lider innowacji w obszarze przeglądów lekowych i interwencji farmaceutycznej– dla farmaceuty, który od dnia ogłoszenia Konkursu przeprowadził najciekawsze inicjatywy promujące usługę przeglądów lekowych i interwencji farmaceutycznej
  • Lider innowacji w obszarze farmacji klinicznej – dla farmaceuty, który od dnia ogłoszenia Konkursu przeprowadził najciekawsze inicjatywy promujące rozwój usług farmacji klinicznej

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali ReFarmatorzy 2022/2023, która odbędzie się 19 października 2023 roku w Warszawie.

Organizatorem Konkursu jest Związek Zawodowy Pracowników Farmacji we współpracy z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Nadzór merytoryczny nad Konkursem sprawują:

dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. farm. Piotr Merks, Związek Zawodowy Pracowników Farmacji